bộ trưởng bộ công thương

Ông Trần Tuấn Anh  /// Ảnh: Chí Hiếu

Chuyện chưa từng có ở Bộ Công thương

7
Năm 2017, Bộ Công thương ghi dấu ấn với việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh - chiếm tới 55,5% tổng số cắt giảm của cả nước, một việc chưa từng có tiền lệ trong nhiều đời bộ trưởng ở một trong những bộ có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống kinh tế này.

Tin đọc nhiều