bộ quốc phòng nga

Vũ khí giả chiến thuật thật

Vũ khí giả chiến thuật thật

0
(TNTS) Trong vài năm gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đặt mua một số vũ khí, khí tài được làm giả như xe tăng, máy bay, tên lửa nhằm phục vụ cho các yêu cầu quốc phòng. Tuy nhiên xung quanh vấn đề này vẫn còn những ý kiến trái chiều.