Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu giám đốc sở làm ủy viên UBND cấp tỉnh

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Người đang giữ chức danh đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện mới được Chủ tịch UBND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu chức danh ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà /// ẢNH MOHA
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
ẢNH MOHA

Đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về bầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn giữ chức danh ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành.

Bộ Nội vụ cho hay, theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện là người được chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện bổ nhiệm có thời hạn.

Đồng thời, theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương và văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì phải là người đang giữ chức danh đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện mới được chủ tịch UBND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu chức danh ủy viên UBND.

Theo đó, trường hợp nhân sự giới thiệu để HĐND bầu ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, nếu trúng cử chức danh ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND, chủ tịch UBND không phải ra quyết định bổ nhiệm lại người đó vào giữ chức vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Đối với trường hợp chuẩn bị nhân sự mới hoặc khuyết người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thì trên cơ sở cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định, chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn trước khi giới thiệu để HĐND bầu ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các trường hợp nêu trên nếu không trúng cử chức danh ủy viên UBND thì vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cho đến khi có nhân sự mới thay thế; đồng thời, chủ tịch UBND cùng cấp đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự mới thay thế bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định. Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn và giới thiệu để HĐND bầu ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các trường hợp khác phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phản ánh cụ thể gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU