bỏ nghề

Giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học ở một trường ĐH tại TP.HCM /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trường không có nguồn thu để trả lương cao

2
Theo cán bộ quản lý các trường ĐH, bất cập về lương giảng viên hiện nay là do các trường không tăng được nguồn thu chứ không phải bị cản trở bởi chính sách.
Cô Nguyễn Thị Lý (phải) dạy học không đủ sống phải chuyển qua bán quần áo  - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bỏ nghề vì lương bèo bọt

5
Với đồng lương hằng tháng bèo bọt lại không có thêm một khoản thu nào, nhiều giáo viên môn phụ đành chuyển việc, bỏ nghề.