bộ não

Thực phẩm bổ não

Thực phẩm bổ não

0
Mùa thi cử đang đến gần, ngoài việc để bộ não được nghỉ ngơi hợp lý thì việc bổ sung các chất dinh dưỡng cũng rất cần thiết.
Bộ não lớn hơn có thể khiến cơ bắp nhỏ hơn /// Shutterstock

Bộ não lớn giúp thông minh hơn nhưng cơ bắp ít hơn?

0

Bộ não lớn hơn có thể giúp thông minh hơn nhưng cơ bắp trên cơ thể sẽ ít hơn. Phát hiện này dường như tương đồng với một học thuyết trước đây cho rằng não sẽ ưu tiến hút chất dinh dưỡng trong cơ thể để hoạt động.

 /// Ảnh: Phương Nguyễn

Để thay đổi thành công

0
Mỗi khi tiễn đưa năm cũ, chúng ta thường tự kiểm điểm và đề ra những lời hứa cho năm mới.