bộ máy nhà nước

Buộc giải trình để làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Buộc giải trình để làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

0
Trao đổi với Thanh Niên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng của QH Lê Như Tiến nhấn mạnh việc cần thiết phải bổ sung vào luật quy định trách nhiệm giải trình của những người có chức vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.