bo ld tb xh

Cần định hướng sinh kế cho người dân /// ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Tạo sinh kế mới giảm nghèo bền vững

0
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng khi triển khai các dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cần đặt trọng tâm vấn đề sinh kế, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân.
Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu các địa phương khẩn trương tiến hành chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân  /// Ảnh: Như Ý

Khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho dân

4
Một tuần sau khi Chính phủ hướng dẫn thủ tục về gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng, nhiều địa phương đã có kế hoạch chi trả tiền hỗ trợ Covid-19. Trong khi đó, có những địa phương vẫn xin ý kiến, chờ hướng dẫn.
Còn nhiều trẻ em nghèo 
phải vất vả mưu sinh ///  ẢNH: QUANG VIÊN

Xóa bỏ lao động trẻ em

0
Nghèo khó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng lao động trẻ em. Rất đông trẻ em tham gia lao động vì muốn được phụ giúp sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, tạo ra thu nhập cho bản thân và cho gia đình...