Bộ GTVT thúc tiến độ dán thẻ ETC, từ 1.6 dừng thu phí thủ công

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GTVT vừa có công văn gửi các đơn vị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC), mục tiêu từ 1.6 sẽ dừng thu phí thủ công.

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến hết năm 2021, mới có hơn 2,3 triệu trong tổng số gần 5 triệu phương tiện trên cả nước dán thẻ thu phí không dừng (ETC). Trong đó, lượng thẻ nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ đạt khoảng 65%.

Bộ GTVT thúc tiến độ dán thẻ ETC, từ 1.6 dừng thu phí thủ công - ảnh 1

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tốc độ dán thẻ không dừng

trần hoàng

Để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ, Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các sở GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư BOT triển khai Công điện số 155 ngày 22.2 của Thủ tướng Chính phủ triển khai dán thẻ định danh dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, dán thẻ định danh toàn bộ các phương tiện ô tô thuộc phạm vi quản lý; vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động gương mẫu dán thẻ định danh đối với các phương tiện cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, bảo đảm không sử dụng hình thức thu phí thủ công từ ngày 1.6.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu triển khai thí điểm chỉ thu phí ETC tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phối hợp với Cục CSGT phân luồng giao thông, xử lý các phương tiện đi sai làn thu phí ETC để khuyến khích các phương tiện dán thẻ. Đôn đốc các địa phương, nhà cung cấp dịch vụ đẩy nhanh tiến độ dán thẻ.

Cục Đăng kiểm được giao phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tuyên truyền, tổ chức dán thẻ định danh cho phương tiện tại các trạm đăng kiểm. Đồng thời, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu các phương tiện với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ quá trình vận hành hệ thống thu phí ETC.

Bộ GTVT cũng yêu cầu VEC đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí ETC tại các tuyến cao tốc do VEC quản lý, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quý 1/2022, lắp đặt và vận hành trong quý 2/2022.

Liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, Bộ GTVT yêu cầu khắc phục bất cập trong quá trình vận hành; làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với các nhà đầu tư BOT, Bộ GTVT yêu cầu phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho nhà cung cấp dịch vụ triển khai công tác dán thẻ tại các trạm thu phí. Đồng thời, lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng các làn thu phí còn lại, bảo đảm tại mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp và hoàn thành trong quý 1/2022.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU