Bộ GD-ĐT hướng dẫn bầu người đứng đầu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ra sao?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM về việc thực hiện kết luận số 07 của Ban cán sự Đảng, bao gồm bầu quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) để giải quyết các yêu cầu cấp bách.

Bộ GD-ĐT hướng dẫn bầu người đứng đầu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ra sao? - ảnh 1

Ảnh minh họa, nhiều sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chưa được nhận bằng tốt nghiệp do trường thiếu hiệu trưởng

HÀ ÁNH

2 nội dung liên quan đến phó hiệu trưởng

Trong văn bản, Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được báo cáo của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM về việc thực hiện kết luận này và có ý kiến về 2 nội dung.

Nội dung thứ nhất về thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền.

Bộ GD-ĐT cho rằng sau khi có Quyết định số 3815/QĐ-BGDĐT công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 20.11.2020 đến ngày 16.3.2021 (ngày Chủ tịch Hội đồng trường ký thông báo số 07/TB-HĐT), bà Trương Thị Hiền không có quyết định cho thôi hoặc miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng và vẫn hưởng các chế độ, chính sách, quyền hạn đối với phó hiệu trưởng.

Hơn 4.000 sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật bị "treo bằng": bao giờ giải quyết?

Do đó, việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị Hiền được tính từ ngày trường thôi các chế độ, chính sách, quyền hạn đến nay. Bộ GD-ĐT yêu cầu người phụ trách trường thực hiện nghiêm kết luận số 07-KL/BCSĐ ngày 13.5.2022 của Ban cán sự Đảng.

Nội dung thứ 2 liên quan đến nội dung giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3 - 6 tháng để giải quyết các yêu cầu cấp bách.

Theo đó, căn cứ khoản 10 điều 1 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH (Luật số 34): "Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH quy định tỷ lệ biểu quyết cao hơn; quyết định của hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết", Bộ GD-ĐT yêu cầu thư ký hội đồng trường xin ý kiến biểu quyết về nội dung giao phó hiệu trưởng phụ trách trường của những thành viên hội đồng trường chưa tham dự cuộc họp ngày 27.5.2022 và tổ chức họp Hội đồng trường quyết định việc giao phó hiệu trưởng phụ trách trường theo quy định đa số của Luật số 34 nêu trên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nghiêm túc, khẩn trương thực hiện, hoàn thành các nội dung trên trước ngày 15.6 và báo cáo kết quả về Bộ.

Bầu phó hiệu trưởng phụ trách nhưng chưa thành công

Trước đó, ngày 13.5, theo kết luận 07 của Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT về buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, có 2 nội dung liên quan đến các chỉ đạo trên.

Trong đó một nội dung liên quan đến việc thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với tiến sĩ Trương Thị Hiền, hoàn thành trước ngày 30.5. Kết luận 07 cũng yêu cầu Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thống nhất giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3 - 6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5.

Thực hiện theo kết luận 07, Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã giới thiệu ông Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng, để thực hiện giao quyền Phó hiệu trưởng phụ trách có thời hạn. Ngày 27.5, 7/13 thành viên Hội đồng trường có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu để thông qua. Tuy nhiên, tỷ lệ thành viên bỏ phiếu không đủ để ra nghị quyết nên việc bầu ra người đứng đầu chưa thành công. Đáng chú ý, 4 thành viên hội đồng trường không tham dự cuộc họp đều là người ngoài trường.

Tính đến nay, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chưa có hiệu trưởng. Do vậy, trường chỉ tổ chức cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên. Giấy chứng nhận tốt nghiệp có giá trị sử dụng thay thế cho văn bằng tốt nghiệp chính thức trong thời gian nhà trường kiện toàn nhân sự.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU