bộ đội biên phòng

Lòng tham của những kẻ đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam trốn cách ly Covid-19

Lòng tham của những kẻ đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam trốn cách ly Covid-19

7
Giữa lúc đại dịch Covid-19 đang nóng bỏng, thì ở biên giới phía Bắc vẫn có những kẻ bất chấp an nguy của cộng đồng đưa người Trung Quốc vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đường dây này còn "thầu" luôn việc đưa những người Trung Quốc vào TP.HCM và đi sang nước thứ ba. Họ không được cách ly, không bị kiểm soát, còn cộng đồng thì canh cánh nỗi lo họ có thể mang dịch bệnh vào.