Bộ Chính trị ban hành quy định mới về bảo vệ chính trị nội bộ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 58 ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (Quy định) và lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy định.

Sáng 14.3, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 58 ngày 8.2.2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (Quy định) và lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy định. Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương cho biết có nhiều điểm mới về nội dung của Quy định so với Quy định 126 trước đây.

Cụ thể, Quy định bổ sung quy định mức giới hạn bố trí đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm Quy định này. Theo đó, những trường hợp này được bố trí cao nhất đến ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và tương đương. Bên cạnh đó, Quy định bổ sung trường hợp cán bộ, đảng viên là con liệt sĩ, con thương binh 1/4, nhưng có cha, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp của vợ hoặc chồng vi phạm do làm việc cho chế độ cũ thì có thể bố trí đến ủy viên ban thường vụ cấp ủy tỉnh và tương đương.

Quy định bổ sung quy định, chính sách bố trí, sử dụng và mức bố trí sử dụng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm hoặc có vấn đề phức tạp do quan hệ gia đình trực tiếp (bên bản thân) thấp hơn một bậc so với trường hợp gián tiếp (bên vợ hoặc chồng). Quy định cũng quy định rõ đối với những trường hợp có vấn đề liên quan đến bản thân và quan hệ gia đình (tập trung là những vấn đề chính trị hiện nay), căn cứ mức độ của vấn đề chính trị; uy tín, phẩm chất, năng lực, quá trình phấn đấu, đóng góp của bản thân cán bộ, sẽ do cấp ủy có thẩm quyền xem xét, bố trí phù hợp.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai, Trưởng tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ T.Ư, nhấn mạnh trong việc bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng đặt trọng tâm là vấn đề chính trị hiện nay. “Các vấn đề liên quan đến bản thân cán bộ và quan hệ gia đình thì bản thân là chính; giữa quản lý đầu ra và quản lý đầu vào thì đầu vào là chính; giữa xử lý và sử dụng thì sử dụng là chính”, bà Mai phân tích.

Đối với Quy định, bà Mai nhấn mạnh có một số chương có những điểm hết sức quan trọng như chương 1 liên quan đến tiêu chuẩn chính trị; chương 2 về xem xét kết nạp người có vấn đề chính trị vào Đảng; chương 4 xem xét bố trí cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị và chương 5 về thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân… Bà Mai đề nghị các cơ quan liên quan tập trung cố gắng ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định trong thời gian sớm nhất, tránh ảnh hưởng đến tình hình bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU