Blade & Soul

Vietnam Esports chọn đại diện CKTG Blade & Soul 2017 như thế nào ?

Vietnam Esports chọn đại diện CKTG Blade & Soul 2017 như thế nào ?

0
Theo đó, Vietnam Esports quyết đính sẽ tặng chuyến đi trải nghiệm CKTG Blade & Soul cho 03 người chơi dù hiện tại trò chơi chưa ra mắt. Ba người chơi này sẽ được chọn ra từ sự kiện dành cho Bang Hội trong giai đoạn Closed Beta của Blade & Soul.