Blade & Soul

NCSoft hé lộ game mobile Blade & Soul 2

NCSoft hé lộ game mobile Blade & Soul 2

0
Trò chơi là sản phẩm hoàn toàn tách biệt so với Blade & Soul Mobile và dự kiến sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2018.