Blade & Soul

Blade & Soul 'thả thính' hệ phái mới ?

Blade & Soul 'thả thính' hệ phái mới ?

0
Trong khi nhiều server trên thế giới vẫn còn đang hân hoan với sự ra mắt của Gunslinger, thì có vẻ như NCSoft đã muốn cho ra mắt hệ phái tiếp theo.