bình phước

Đưa 15 người nước ngoài (chưa xác định được quốc tịch) nhập cảnh trái phép và 3 tài xế Việt Nam đi cách ly tập trung  /// CTV

Lại phát hiện 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

3
Ngày 1.4, UBND H.Hớn Quản (Bình Phước) phối hợp với Sở Y tế Bình Phước và cơ quan liên quan đưa 15 người nước ngoài (chưa xác định được quốc tịch) nhập cảnh trái phép và 3 tài xế Việt Nam đi cách ly tập trung.