'Biển miền Trung đã an toàn tuyệt đối'

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Thức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT tại Diễn đàn nhà báo với môi trường và biển đảo tổ chức ngày 22.6.

'Biển miền Trung đã an toàn tuyệt đối'

Gần đây, Trung tâm quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường đã thực hiện quan trắc trên 12 tuyến từ bờ biển tại 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh (6 tuyến), Quảng Bình (2 tuyến), Quảng Trị (2 tuyến), Thừa Thiên-Huế (2 tuyến) đến khu vực cách bờ 12 km, thực hiện từ tầng nước mặt đến tầng nước sâu, lấy mẫu trầm tích đáy biển để phân tích.

“Kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước biển, trầm tích đáy biển đều đáp ứng các quy chuẩn về môi trường nước biển sử dụng cho vui chơi, giải trí, du lịch, nuôi trồng thủy sản. Đến nay có thể khẳng định rằng nước biển miền Trung đã an toàn tuyệt đối về môi trường nước biển và trầm tích đáy biển”, ông Thức nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết cơ quan chức năng vẫn tiếp tục duy trì lấy mẫu nước biển miền Trung quan trắc 2 tuần/lần ở các vị trí nước mặt, nước đáy, trầm tích. Trung tâm quan trắc môi trường các tỉnh sẽ thực hiện theo kế hoạch quan trắc môi trường nước biển sau sự cố do Formosa gây ra. Mới đây, Bộ TN-MT cũng đã kiểm tra lại Formosa.

Kết quả cho thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế về xử lý chất thải, nên đã yêu cầu xây dựng thêm một số hệ thống xử lý chất thải. Chất thải trước khi thải ra môi trường còn được lưu tại hồ chỉ thị sinh học khoảng 1 tuần. Sắp tới sẽ nghiên cứu tái sử dụng nước thải tại hồ này. Đồng thời, việc xả thải ra môi trường sẽ xả trên mặt, không xả ngầm như trước nữa.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU