Biến động của đồng USD, JPY và EUR giúp dư nợ Chính phủ ước giảm 57.000 tỉ

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Bộ Tài chính cho biết biến động tỷ giá của 3 đồng tiền USD, JPY và EUR giúp dư nợ Chính phủ ước giảm 2% so với cuối năm 2021.

Ngày 4.8, Bộ Tài chính thông tin về một số vấn đề tài chính được dư luận xã hội quan tâm. Theo đó, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Biến động của đồng USD, JPY và EUR giúp dư nợ Chính phủ ước giảm 57.000 tỉ  - ảnh 1

Biến động tỷ giá giúp nợ Chính phủ đến cuối năm 2022 giảm 57.000 tỉ đồng

Ngọc Thắng

Cụ thể, tính đến hết năm 2021, dư nợ Chính phủ ước khoảng hơn 3,283 triệu tỉ đồng. Trong đó, dư nợ bằng VND khoảng 2,184 triệu tỉ đồng, chiếm 66,5%; dư nợ bằng USD là 455.000 tỉ đồng, chiếm 13,9%; dư nợ bằng JPY là 346.000 tỉ đồng, chiếm 10,5%; dư nợ bằng EUR là 179.000 tỉ đồng, chiếm 5,5% và còn lại là dư nợ bằng các loại tiền khác chiếm 4%.

Căn cứ theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến ngày 1.8, một USD bằng 23.400 đồng, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 5.000 tỉ đồng (so với cuối năm 2021). Một EUR bằng 24.385 VND, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng EUR quy VND khoảng 17.000 tỉ đồng so với cuối năm 2021. Tương tự, đồng JPY bằng 180 VND, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng JPY quy VND khoảng 45.000 tỉ đồng so với cuối năm 2021.

Như vậy theo Bộ Tài chính, chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỉ đồng, giảm 2% so với dư nợ cuối 2021.

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hằng năm. Các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần. Từ đó, giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU