bí thư tỉnh ủy

Kiểm điểm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Kiểm điểm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

16
Đảng bộ tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa 18 (nhiệm kỳ 2010 - 2015), bao gồm khuyết điểm của nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định.