bí ẩn của vũ trụ

Mô phỏng sự tương tác của hai hố đen /// NASA

Vẫn có vật thể tồn tại xung quanh hố đen

2

Một vật thể lạ vừa được phát hiện có thể tồn tại xung quanh không những một mà đến hai hố đen, hứa hẹn giúp con người hóa giải bí mật của vật chất tối và tiết lộ bản chất thật sự của không – thời gian.