bhyt

 /// T.N

BHXH Ninh Thuận: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

0
Được sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành trong tỉnh,  BHXH Ninh Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020.