bhxh

Đề xuất “thắt chặt” điều kiện hưởng BHXH 1 lần để người lao động có lương hưu khi về già  /// ẢNH: T.HẰNG

Tranh cãi về đề xuất 'thắt chặt' lãnh BHXH 1 lần

4
Nhiều bạn đọc cho rằng nhà nước không nên 'thắt chặt' điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, trong khi số khác đề nghị hãy tuyên truyền và để người lao động tự quyết định.