bệnh viện tư

Bệnh nhân điều trị tại BV Nhân dân 115	 /// Ảnh: Duy Tính

Đối tác công - tư trong y tế: Coi chừng bị lợi dụng

0
Hiện nay, ngoài Bệnh viện Nhân dân 115 đã hợp tác với Bệnh viện Gia An 115 thì còn các bệnh viện công khác tại TP.HCM cũng đang làm dự án kêu gọi hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP - Public Private Partnership).
 /// ẢNH: DUY TÍNH

Hợp tác y tế công - tư, có xung đột lợi ích?

0
Việt Nam có ưu thế trong thu thút đầu tư y tế công, nhưng cần đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận tiện cũng như cơ chế cạnh tranh công bằng để các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực y tế.
Kiểm soát giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu

Kiểm soát giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu

0
Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định tổ chức hoạt động và giá dịch vụ khám chữa bệnh yêu cầu của các bệnh viện công, đưa ra các mức giá trần và điều kiện đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Tin đọc nhiều