Bệnh viện T.Ư Quân đội 108

1.500 ngày ở Khoa A11

1.500 ngày ở Khoa A11

0
Do tuổi cao sức yếu kém, 1.500 ngày cuối của cuộc đời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn bó với Khoa A11, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.