bệnh viện bạch mai

Các ca bệnh từ ngày 23.1 tới 7.4 /// Đồ họa: Lê Hiệp

Toàn cảnh 3 giai đoạn dịch Covid-19 tại Việt Nam

0
Ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện ngày 23.1. Tới nay (8.4), trải qua 77 ngày, cả nước ghi nhận 245 ca bệnh, 122 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát.