bệnh viêm ruột

Giun sán hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột

Giun sán hỗ trợ điều trị bệnh viêm ruột

0
Nghe có vẻ lạ lùng nhưng một nhóm nhà nghiên cứu ở Mỹ đã nhận thấy giun ký sinh lại có khả năng trị bệnh viêm ruột, một căn bệnh đến nay vẫn chưa chữa được.