bệnh ngôi sao

Thói xài “giờ cao su”

Thói xài “giờ cao su”

3
Đi họp trễ hàng tiếng so với thời gian ghi trong giấy mời, thiệp mời khách ăn cưới 11 giờ nhưng hơn 12 giờ gia chủ mới xuất hiện, khách mời nước ngoài luôn phải đợi khách Việt... và còn nhiều chuyện “giờ cao su” khác đã tồn tại từ lâu ở VN.