bến xe

Hầm hở nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM được xây dựng 8 làn xe  /// Ảnh: H.Mai

Những công trình thay đổi dung mạo TP.HCM

2
Những công trình thay đổi dung mạo TP.HCM như nhà ga ngầm đầu tiên của tuyến metro số 1 dần thành hình, bến xe lớn nhất cả nước đã sẵn sàng chuẩn bị đưa vào hoạt động...