bẫy điểm sàn

Nhiều ngành tại Phân hiệu Quảng Nam Trường ĐH Nội vụ Hà Nội lấy điểm sàn là 12 /// Q.H

Nguy cơ 9 điểm thi/3 môn đỗ đại học

4
Dù năm nay điểm thi khá cao, số thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 15 - 16 điểm trở lên chiếm phần lớn, nhưng nhiều trường ĐH vẫn đặt mức điểm sàn rất thấp, ngay cả với những ngành dễ tuyển sinh như kinh doanh, du lịch - khách sạn, quản trị, công nghệ thông tin…

Tin đọc nhiều