bầu cử tổng thống

Ứng củ viên tổng thống Alberto Fernandez (phải) và người đứng chung liên danh là cựu Tổng thống  Cristina Fernandez de Kirchner /// Reuters

Chuyển thái cực

0
Cử tri Argentina đã quyết định nhưng bên ngoài không biết nên nhìn nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi ở nước này thế nào bởi trong thực chất lại là một lần chuyển thái cực chính trị và ý thức hệ.