bầu cử đại biểu Quốc hội

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh hướng dẫn cử tri người dân tộc Chứt thực hiện quyền, nghĩa vụ bỏ phiếu /// Ảnh Nguyên Dũng

Đến tận nhà chở cử tri đi bầu cử

0
84 cử tri người dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã được Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đến tận nhà chở đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.