bất động sản

HDBank quyết định giảm lãi suất cho vay đối với hợp đồng đang có dư nợ với mức lãi trung bình tới 1%/năm /// Ảnh: TX

HDBank giảm lãi suất vay trung bình 1% cho 18.000 khách hàng

0

HDBank vừa đưa ra chính sách giảm lãi suất cho vay đối với hợp đồng vay cũ thuộc lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với mức giảm trung bình tới 1% và mức giảm cao nhất lên 2%.