bất động sản Quảng Nam

Bất động sản sông Trường Giang thức giấc

Bất động sản Quảng Nam: Từ Cổ Cò đến Trường Giang

0
Những năm gần đây, sông Cổ Cò hồi sinh nhờ chủ trương lớn của hai tỉnh thành Quảng Nam và Đà Nẵng, với nhiều điểm tương đồng, bất động sản sông Trường Giang được nhận định sẽ có tương lai như thế nào?
Bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng đã chạm đáy ?

Bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng đã chạm đáy ?

0
Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung, thị trường bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng. Giá bất động sản khu vực đã chạm đáy hay chưa là mối quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư.