Bắt đầu thẩm định hơn 150 bản mẫu sách giáo khoa các lớp 3, 7, 10

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT đã bắt đầu tổ chức thẩm định bản mẫu sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Theo lộ trình, sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ áp dụng với các lớp 3, lớp 7, lớp 10 từ năm học 2022 - 2023.

Bộ GD-ĐT thông tin, năm 2021, Bộ này nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 của 6 nhà xuất bản, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM, Nhà xuất bản Đại học Vinh và Nhà xuất bản Đại học Huế.

Bắt đầu thẩm định hơn 150 bản mẫu sách giáo khoa các lớp 3, 7, 10  - ảnh 1

Năm học 2022 - 2023 học sinh lớp 3, lớp 7, lớp 10 sẽ học theo sách giáo khoa mới

NXBGD

Có 48 bản mẫu sách giáo khoa của 11 môn học, hoạt động giáo dục lớp 3. Trong đó, môn toán có 5 bản mẫu; mỗi môn tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên - xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, công nghệ có 3 bản mẫu; các môn: mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm đều có 4 bản; tin học có 7 bản và tiếng Anh có nhiều nhất với 10 bản.

Với lớp 7, có 47 bản mẫu sách giáo khoa của 12 môn học, hoạt động giáo dục được gửi về Bộ GD-ĐT để thẩm định. Trong đó, môn tiếng Anh có 9 bản mẫu; môn tin học 5 bản mẫu; mỗi môn toán, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, mỹ thuật có 4 bản mẫu; các môn học còn lại, mỗi môn đều có 3 bản mẫu.

Với lớp 10, Bộ GD-ĐT nhận được 57 bản mẫu sách giáo khoa của 15 môn học, hoạt động giáo dục. Trong đó, môn tiếng Anh có 9 bản mẫu; tin học có 5 bản; mỗi môn toán, ngữ văn, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp; công nghệ có 4 bản; các môn còn lại, mỗi môn có 3 bản.

Theo quy định, các hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ký quyết định thành lập. Các thành viên là những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, uy tín, được lựa chọn kỹ lưỡng. Trong đó, ít nhất 1/3 số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Năm học này, cả nước bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới với lớp 6 cấp THCS. Trước đó, năm học 2020 - 2021, việc "thay sách" được thực hiện ở lớp 1 và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì nhiều nội dung không phù hợp trong sách tiếng Việt 1.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU