bảo tàng

Cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng ghi hình hiện vật để trưng bày online	 /// Ảnh: Hoàng Sơn

Tuần lễ bảo tàng trong dịch Covid-19

0
Hưởng ứng Tuần lễ bảo tàng 2021 (từ ngày 7 - 13.6), các bảo tàng tại Đà Nẵng đã có những sáng tạo, đổi mới nhằm thích ứng với môi trường văn hóa bị thay đổi trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành.