Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Khăn thêu chim phượng hoàng của các bà trong cung nhà Nguyễn /// Ảnh: Bùi Ngọc Long

Độc đáo quan xưởng triều Nguyễn

0
50 châu bản thuộc hệ thống quan xưởng triều Nguyễn và nhiều hiện vật cung đình tinh xảo đã được giới thiệu tại triển lãm Quan xưởng triều Nguyễn qua châu bản - di sản tư liệu thế giới, khai mạc ngày 25.4 tại Huế.
Triển lãm về cổ vật triều Nguyễn

Triển lãm về cổ vật triều Nguyễn

0
Với chủ đề Bảo tàng: Ký ức + Sáng tạo = Thay đổi xã hội, đã được Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (thuộc Trung tâm BTDTCĐ Huế) cụ thể hóa qua 3 cuộc trưng bày về cổ vật và triển lãm tác phẩm nghệ thuật về phong cảnh di tích Huế vừa cùng mở cửa.