bảo mật

VNG đạt mục tiêu doanh thu 2021 hơn 7.600 tỉ đồng  /// Ảnh: C.T.V

VNG đầu tư mạnh vào AI và lưu trữ đám mây

0
VNG vừa trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, với mục tiêu đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và mở rộng thị trường đối với các nhóm sản phẩm chiến lược.