Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận: Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân

0

Năm 2017, bằng chính nỗ lực của mình, Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận từng bước chuyển mình, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT ở các trạm y tế xã, phường /// Thành Nguyễn
Từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT ở các trạm y tế xã, phường
Thành Nguyễn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã trở thành một công cụ hữu hiệu, mang tính nhân văn để giúp con người vượt qua những khó khăn, rủi ro trong cuộc sống, lao động, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Năm 2017, thực hiện triển khai nhiều chương trình nội dung đề ra của BHXH Việt Nam, BHXH Ninh Thuận đã nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh có 527.182/ 518.617 người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 101,6% kế hoạch, tăng 47.879 người so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 86,65% (527.182/ 608.359 người), tăng 7,35% so với năm 2016. Tổng thu là 907.429/ 881.331 triệu đồng, đạt 102,96 kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác giải quyết chế độ trợ cấp BHXH, BHTN đầy đủ, kịp thời… Tổng số người hưởng chế độ BHXH lũy kế từ đầu năm là 4.724 lượt người, tăng 134 lượt người, tỷ lệ tăng 51% so với năm 2016, trong đó: số người hưởng BHXH hằng tháng là 562 người, tăng 29 lượt người; số lượt người hưởng trợ cấp một lần là 4.162 lượt người, tăng 105 lượt người; số lượt người hưởng trợ cấp BHTN là 9.439 lượt người, tăng 156 người.

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận và BHXH Việt Nam, BHXH Ninh Thuận tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, đôn đốc thu nợ đối với các đơn vị có nợ đọng lớn. Qua đó nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng lao động của DN, có biện pháp hợp lý để thu nợ; đồng thời chấn chỉnh hiện tượng chây ỳ, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra công tác quản lý tài chính, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đều đạt so với kế hoạch đề ra; thực hiện công tác cấp mã số trọn đời BHXH cho người tham gia... Đánh giá về kết quả đạt được trong năm, ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận cho biết, BHXH đã trở thành nền tảng cơ bản về an sinh xã hội. Mặc dù với khối lượng công việc được giao rất nhiều, như: cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; triển khai rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; triển khai các phần mềm TST, TCS đồng thời rút ngắn các thủ tục hành chính, thời gian xử lý hồ sơ rất áp lực… nhưng với tinh thần làm việc hết mình, đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên, BHXH Ninh Thuận đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2017.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ông Nguyễn Mạnh Tú, cho biết ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Ninh Thuận nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với phương châm phục vụ tốt các quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU