bằng giả

Người dân các địa phương phía bắc có thể sắp phải trải qua mùa đông giá rét hơn các năm trước  /// ẢNH: NGỌC THẮNG

Bắc bộ đối mặt mùa đông khắc nghiệt

1
Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên diễn ra trên diện rộng bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ những ngày vừa qua là dấu hiệu một mùa đông khắc nghiệt.