bancassurance

Quản lý tài chính thông minh với ‘bancassurance’

Quản lý tài chính thông minh với ‘bancassurance

0
Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) giúp ngân hàng hoàn thiện vòng quay nhu cầu của khách hàng bằng việc đáp ứng đầy đủ 4 nền tảng dịch vụ chủ chốt: cho vay, giao dịch, đầu tư và bảo vệ.

Tin đọc nhiều