bán tinh trùng

Phát tài với 'nghề' hiến tinh trùng

Phát tài với 'nghề' hiến tinh trùng

0
(TNO) Ở Trung Quốc, việc hiến tinh trùng phải được thực hiện thông qua một ngân hàng tinh trùng có đăng ký. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như người đàn ông đã có gia đình tên Duan Xuan ở Quảng Châu.