Ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em trước 15.10

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 12.10, Bộ Y tế cho biết VN đã tiếp nhận 87 triệu liều vắc xin Covid-19 từ các nguồn nhập khẩu và viện trợ (riêng từ ngày 1 - 10.10 tiếp nhận 26,7 triệu liều), 81,7 triệu liều đã được phân bổ đến các địa phương.

Dự kiến từ nay đến cuối tháng 10, có 35 triệu liều sẽ về thêm; trong tháng 11 và 12 tiếp tục có hơn 65 triệu liều.

Ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em trước 15.10 - ảnh 1

Tiêm vắc xin Covid-19

SHUTTERSTOCK

Về vắc xin cho trẻ em, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (Bộ Y tế) đang xây dựng tài liệu tập huấn. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng đang thảo luận về hình thức triển khai tiêm chủng (tại trường học hay ở địa phương hoặc nơi lưu trú).

Trước ngày 15.10, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Bản tin Covid-19 ngày 12.10: Cả nước cấp tập tiêm hàng chục triệu liều vắc xin

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU