ban ctbđ

Những tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng

0
Giúp chị Nguyễn Thị Thêm - Hà Nội (nhân vật được đề cập trong bài Sản phụ nghèo khó mắc trọng bệnh trên Thanh Niên ngày 31.5.2016) (tiếp theo):