Trường hợp nào được gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ

1
Theo ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đối với các khách hàng gặp rủi ro do những nguyên nhân khách quan, việc xử lý nợ sẽ được xem xét theo từng trường hợp.
Ngân hàng căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến rủi ro, mức độ rủi ro và khả năng trả nợ của khách hàng. Việc áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro được tính từ thời điểm khách hàng gặp rủi ro theo đúng trình tự, khách quan và công bằng giữa các đối tượng vay vốn.
Cụ thể, đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% sẽ được gia hạn nợ. Trong thời gian này khách hàng vẫn phải trả lãi tiền vay. Với khách hàng có mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 100% sẽ được khoanh nợ. Nếu mức mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dưới 80%, thời gian khoanh nợ tối đa là 3 năm. Trường hợp mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 80% đến 100%, thời gian khoanh nợ tối đa là 5 năm. Khi hết thời gian khoanh nợ, khách hàng vay vốn vẫn gặp khó khăn, chưa có khả năng trả nợ sẽ được xem xét tiếp tục cho khoanh nợ với thời gian tối đa không vượt quá thời gian đã được khoanh nợ lần trước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Trường hợp khách hàng vay vốn bị rủi ro nhưng sau khi đã hết thời gian khoanh nợ mà vẫn không có khả năng trả nợ và ngân hàng đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán sẽ được NHCSXH xem xét xóa nợ.
Ngân hàng Chính sách xã hội
Tòa nhà CC5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-4-36417182
Fax: 84-4-36417194
Website: vbsp.org.vn
Email: icd@vbsp.vn

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phan văn Lành

Phan văn Lành

Em la con của một nông dân tại Phước Hiệp -Tuy Phước-Bình Định. Mẹ em có vay một số tiền từ hội phụ nữ nhưng đã đóng gốc và lãi cho chủ hội phụ nữ. Ba em thì bị bịnh lâu ngày. Mẹ thì nay đau mai ốm.Vậy gia đình e có được xoá nợ không ak. Hiện tại ba mẹ em không có thu nhập cũng như không cón khả năng trả nợ. Mong Ngân Hàng xem xét!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU