Phấn đấu đưa Đức Trọng trở thành trung tâm thương mại của Lâm Đồng

0
Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Đức Trọng (Lâm Đồng) lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 28 - 30.7.2020.
Nhân dịp này, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy về những kết quả đạt được cũng như nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến.
Bí thư Nguyễn Ngọc Phúc - Ảnh: A.T

Bí thư Nguyễn Ngọc Phúc

Ảnh: A.T

PV: Ông có thể khái quát những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Đức Trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Bí thư Nguyễn Ngọc Phúc: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, ngành thương mại dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác giảm nghèo được thực hiện tốt. Bộ máy chính quyền được củng cố, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, tiến bộ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Ngày 14.4.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận H.Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới, đây là minh chứng cụ thể cho những kết quả đạt được của huyện trong nhiệm kỳ vừa qua.
Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện như thế nào, thưa ông?
Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ huyện đã được tập trung đổi mới từ công tác lãnh đạo đến tổ chức thực hiện theo hướng toàn diện, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sâu sát ở cơ sở nên có những thuận lợi nhất định góp phần làm chuyển biến tích cực, đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ đã đề ra. Từ đó, nâng cao nhận thức của tổ chức cơ sở đảng và toàn thể đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát. 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã tổ chức kiểm tra 492 lượt tổ chức Đảng trực thuộc và 617 lượt đảng viên; giám sát 232 lượt tổ chức Đảng và 294 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định và góp phần ngăn ngừa các vi phạm.
H.Đức Trọng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh: A.T

H.Đức Trọng đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ảnh: A.T

Nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, huyện có những giải pháp gì để Đức Trọng tiếp tục phát triển?
Trên cơ sở Nghị quyết được biểu quyết thông qua tại đại hội, những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các khâu đột phá và công trình trọng điểm, Đảng bộ H.Đức Trọng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục đổi mới, tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất; phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa và huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Phát triển mạng lưới thương mại gắn với quy hoạch phát triển đô thị, phát triển H.Đức Trọng trở thành trung tâm thương mại của tỉnh Lâm Đồng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; du lịch. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; thực hiện tốt các chính sách xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ANCT, TTATXH. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU