Hiệu quả từ công tác xây dựng tổ chức Đảng ở thị xã Ba Đồn

0
5 năm qua (2016 - 2020), mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, đại dịch Covid - 19; nhưng với sự quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu, Ba Đồn đã vượt qua những khó khăn.
Thị xã Ba Đồn ngày càng khởi sắc

Thị xã Ba Đồn ngày càng khởi sắc

Ảnh: T.Q.N

Đặc biệt, sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân thị xã, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Bình, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả quan trọng.
Trong đó, Đảng bộ TX.Ba Đồn tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; giảm 7 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, giảm 11 đảng bộ bộ phận, giảm 27 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở so với đầu nhiệm kỳ.
Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nên trong 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình cơ sở đảng.
Hằng năm, BTV Thị ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ bám sát xây dựng kế hoạch tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Lãnh đạo TX.Ba Đồn luôn sâu sát, quan tâm đến đời sống người dân

Lãnh đạo TX.Ba Đồn luôn sâu sát, quan tâm đến đời sống người dân

Ảnh: T.Q.N

Một yếu tố làm nên thành công của công tác xây dựng đảng ở Ba Đồn nữa là Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, phân công Ủy viên BTV Thị ủy, Thị ủy viên phụ trách các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Thị ủy. Để thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đặc biệt là chấn chỉnh công tác sinh hoạt chi bộ.
Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường đảm bảo đúng quy trình, chất lượng; đánh giá sát đúng tình hình, biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt, đồng thời uốn nắn những tổ chức đảng và đảng viên có tồn tại khuyết điểm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.
Việc duy trì nề nếp sinh hoạt cũng rất quan trọng. Đại đa số chi bộ đã thực hiện đủ 6 nội dung trong một cuộc họp chi bộ theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức T.Ư.
Một kết quả quan trọng khác là Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn thị xã. Có 10/10 xã về đích nông thôn mới, bộ mặt đô thị được khởi sắc, ngày càng văn minh, hiện đại.
Về công tác chính trị, tư tưởng thì tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đạt trên 96%. Đồng thời luôn tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
Và Đảng bộ thị xã luôn chú trọng đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ là nữ được nâng lên nhiều qua từng năm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. 5 năm qua đã kết nạp được 887 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó 16 đảng viên là người gốc giáo. 100% các thôn, khu phố, các cơ quan, đơn vị đều có đảng viên và tổ chức đảng.
Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh cho hay: “Trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ thị xã đã đạt được những kết quả khá tốt. Các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm hạn chế tại một số cấp ủy. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm khắc phục những hạn chế đó trong giai đoạn 2021-2025”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU