BHXH Ninh Thuận: Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử

0
Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Thuận đặt ra tại Hội nghị tổng kết BHXH năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận đặt chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 /// Ảnh: TN Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận đặt chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 - Ảnh: TN
Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận đặt chỉ tiêu phấn đấu năm 2019
Ảnh: TN
Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng với nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tạo điều kiện để BHXH Ninh Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ nổi bật trong năm 2018 của BHXH Ninh Thuận là hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, cấp mã số BHXH để quản lý người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình; rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng; từng bước kiểm soát được mức chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT bất hợp lý... Đến nay đã có 546.062 tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 89,3%, tăng 2,7% so với năm 2017; thu BHXH, BHYT, BHTN được 974,2 tỉ đồng, đạt 101,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 66,7 tỉ đồng so với năm 2017; giải quyết 4.844 lượt người hưởng chế độ BHXH, BHTN và 13.235 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; phối hợp với các cơ sở KCB để đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho hơn 1,4 triệu lượt người; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, tổ chức bộ máy được kiện toàn; các phong trào thi đua được phát động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
 Hội nghị tổng kết BHXH Ninh Thuận năm 2018
Hội nghị tổng kết BHXH Ninh Thuận năm 2018
Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, cho biết trên cơ sở những thành quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là công tác giảm nợ đọng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên, phấn đấu đạt 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT. Để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, ngoài việc tranh thủ chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận, BHXH Ninh Thuận tập trung phối hợp với các sở, ngành địa phương triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2019. Bên cạnh đó, tập hợp tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, người lao động của toàn thể cán bộ, viên chức ngành BHXH Ninh Thuận phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao.
Để động viện cán bộ, viên chức ngành, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 53 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 21 cá nhân, tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua nước rút năm 2018.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU