BHXH Ninh Thuận: Đẩy mạnh công tác truyền thông

0
Tính đến ngày 30.6.2018, toàn tỉnh Ninh Thuận có 533.758/610.466 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 87,43%, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2017.
BHXH Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến học sinh, sinh viên /// Thiện Nhân BHXH Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến học sinh, sinh viên - Thiện Nhân
BHXH Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến học sinh, sinh viên
Thiện Nhân
Cùng với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT được ngành BHXH đẩy mạnh, giúp người dân dần nhận thức đầy đủ về bản chất nhân văn của BHYT.
BHYT toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa an sinh xã hội đối với đời sống cộng đồng. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể và BHXH Ninh Thuận đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT và khám chữa bệnh (KCB) bằng thẻ BHYT. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; đặc biệt, đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; BHYT theo hộ gia đình đã giúp nhân dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT. Từ đó, số lượng người tham gia BHYT ngày càng tăng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đẩy nhanh lộ trình thực hiện BHYT toàn dân. Tính đến ngày 30.6.2018, toàn tỉnh Ninh Thuận có 533.758/610.466 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 87,43%, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2017.
Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận, cho biết với chủ đề truyền thông Ngày BHYT Việt Nam 1.7 là “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở”, BHXH Ninh Thuận đã đẩy mạnh công tác truyền thông BHYT bằng nhiều hình thức như: phát động các phong trào thi đua thực hiện BHYT toàn dân năm 2018; tuyên truyền trực tuyến; phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm và phổ biến tuyên truyền những quy định mới về BHYT kể từ 1.1.2018…được tiến hành đồng bộ, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... nhằm giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở, vì mục tiêu phát triển BHYT toàn dân bền vững. Chất lượng KCB và chăm sóc sức khỏe cũng đã được nâng lên, những ca bệnh hiểm nghèo đòi hỏi chi phí điều trị cao cũng đã được quỹ BHYT chi trả kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tú, để thực hiện mục tiêu phát triển BHYT toàn dân theo lộ trình đến năm 2020, thời gian tới BHXH Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, chú trọng đến các nhóm có độ bao phủ cao như học sinh, sinh viên, người có mức sống trung bình...; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những quy định mới của chính sách BHYT như điều chỉnh giá dịch vụ y tế, thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, chế độ thông tuyến KCB BHYT, phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHYT. Bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe thông qua khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời, nêu gương các gương tập thể, điển hình làm tốt công tác BHYT, kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ nhằm tạo niềm tin với nhân dân có thẻ BHYT khi đi KCB.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU