Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ

0
Trong năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, với nhiều kết quả đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.
Cán bộ xã Ea Hu (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) (bên trái) tư vấn, vận động người dân tham gia BHYT /// Trung Chuyên Cán bộ xã Ea Hu (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) (bên trái) tư vấn, vận động người dân tham gia BHYT - Trung Chuyên
Cán bộ xã Ea Hu (H.Cư Kuin, Đắk Lắk) (bên trái) tư vấn, vận động người dân tham gia BHYT
Trung Chuyên
Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động; người lao động không có việc làm phải nghỉ việc, thu nhập giảm; đời sống của người lao động và nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh Đắk Lắk nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Công tác phát triển đối tượng tiếp tục được đẩy mạnh, các chỉ tiêu tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), số thu đều đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao; đặc biệt tỷ lệ bao phủ BHYT vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020; tỷ lệ nợ thấp so với quy định; công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo an toàn, kịp thời; đảm bảo cân đối được dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT và có kết dư. Các hoạt động tuyên truyền, công tác tổ chức cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai mạnh mẽ…
Trong năm qua, BHXH tỉnh Đắk Lắk tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai các hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đặc biệt đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện hỗ trợ mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho đến ngày 31.12.2021…
Năm 2020, BHXH tỉnh Đắk Lắk tiến hành thanh tra, kiểm tra 152 đơn vị; phối hợp thanh tra liên ngành 10 đơn vị; qua đó, ban hành quyết định xử phạt và tham mưu UBND tỉnh xử phạt hành chính 4 đơn vị sử dụng lao động có vi phạm. Từ thanh tra, kiểm tra, phát hiện 377 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng hơn 3,9 tỉ đồng. Tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra hơn 12 tỉ đồng. BHXH tỉnh Đắk Lắk cũng đã kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN...
Từ kết quả đạt được trong năm qua, BHXH tỉnh Đắk Lắk đề ra các mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu thực hiện tốt trong năm 2021. Theo đó, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh phát triển đối tượng tham gia; thu đúng, đủ, kịp thời, giảm nợ đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ và các chỉ tiêu kế hoạch do BHXH Việt Nam giao.
Theo BHXH tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2021, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng; tập trung thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chậm đóng; vượt trần, vượt dự toán chi KCB BHYT hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng… Đồng thời, BHXH tỉnh triển khai quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2021…
Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
Năm 2020, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 101.739 người (đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao); tham gia BHXH tự nguyện 13.322 người (101,4% kế hoạch); tham gia BHTN 89.787 người (100,1% kế hoạch); tham gia BHYT 1.673.926 người (100% kế hoạch) và bao phủ BHYT 90,23% dân số toàn tỉnh, vượt 0,23% so với chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh năm 2020 (90%). Số thu 3.278,817 tỉ đồng, đạt 101,26% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số tiền nợ phải tính lãi là 108,525 tỉ đồng, chiếm 3,14% so với số phải thu, thấp hơn 0,21% so với chỉ tiêu nợ do BHXH Việt Nam giao (3,35%).

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU