Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận: Triển khai tuyên truyền chính sách BHXH toàn dân

0
Ngày 23.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Thuận ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai tuyên truyền về cải cách chính sách BHXH.
Tuyên truyền chính sách BHXH toàn dân /// Thành Nguyễn Tuyên truyền chính sách BHXH toàn dân - Thành Nguyễn
Tuyên truyền chính sách BHXH toàn dân
Thành Nguyễn
Chương trình hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, mục tiêu tổng quát đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới... Về giải pháp, sẽ tập trung vào 6 nhóm giải pháp: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. Lấy tháng 5 hằng năm là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hằng năm và từng giai đoạn. Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH. Theo đề án UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì phối hợp các sở ngành, UBND các huyện, thành phố dự thảo kế hoạch tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Kế hoạch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 15.5.2020 giữa HBXH Việt Nam - Bưu điện Việt Nam. Ngày 23.5.2020 BHXH Ninh Thuận phối hợp Bưu điện chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Giao chỉ tiêu 10 người/xã, phường, thị trấn tham gia BHXH tự nguyện trong và sau lễ ra quân.
Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận: Triển khai tuyên truyền chính sách BHXH toàn dân - ảnh 1
Theo ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận, qua khảo sát, đánh giá tại địa bàn Ninh Thuận, hiện còn rất nhiều người dân chưa thực sự hiểu hết mục đích, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi của việc tham gia BHXH; thậm chí, nhiều người xem cơ quan BHXH là doanh nghiệp, chưa hiểu được BHXH là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng cho người dân, người lao động tự do, tự tạo việc làm. Do đó, BHXH Ninh Thuận tập trung đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến BHXH toàn dân.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU