ban bat dong san

Mua chung bất động sản đã bắt đầu hình thành, nhất là các bất động sản nghỉ dưỡng /// Đình Sơn

'Chẻ nhỏ' bất động sản cho hàng trăm người mua chung?

7
Thay vì phải bỏ nhiều tỉ đồng để mua nguyên cả một bất động sản, thì giờ đây, chỉ cần vài triệu đồng khách hàng có thể làm chủ một phần bất động sản có giá trị lên đến vài chục tỉ đồng.